Attenzione

LEGISLAŢIE


NOTĂ INFORMATIVĂ CONFORM DECR. LEGE 196/2003 COD ÎN MATERIE DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

Datele personale transmise prin completarea formularelor de pe site vor fi prelucrate utilizându-se atât instrumente electronice, cât şi manuale, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă adecvate pentru a garanta confidenţialitatea şi integritatea, cu unicul scop de a răspunde cât mai bine solicitării ce ne-a fost transmisă.

Datele marcate ca fiind obligatorii sunt necesare pentru a ne putea apoi permite să răspundem cererii de informaţii, în caz contrar nu vom avea posibilitatea de a vă oferi un răspuns. Informaţiile prelucrate nu vor fi comunicate unor terţe persoane, fără acordul prealabil din partea persoanei vizate.

Persoana vizată va putea în orice moment să verifice care sunt datele sale personale aflate în posesia noastră şi felul cum sunt utilizate aceste date, să solicite ştergerea acestora, transformarea lor în formă anonimă sau blocarea informaţiilor prelucrate cu încălcarea legii, precum şi actualizarea, modificarea sau, dacă este cazul, completarea datelor sau interzicerea prelucrării acestora. Numai pe baza acordului dumneavoastră, datele vor fi utilizate pentru a efectua analize statistice, cercetări de piaţă şi transmiteri de informaţii comerciale privind produsele şi iniţiativele promoţionale ale societăţii MIMO SRL divizia ALLEN.

Operatorul pentru prelucrarea datelor personale şi Responsabilul căruia persoana vizată i se poate adresa, pentru a-şi exercita drepturile, este domnul Mimo Claudio - Via dell'Industria, 36 - 35020 - Brugine (Padova).

În acest formular vă puteţi exprima sau nu acordul pentru prelucrarea datelor personale în vederea realizării de analize statistice, de cercetări de piaţă şi transmiterii de informaţii comerciale privind produsele şi iniţiativele promoţionale ale societăţii MIMO SRL divizia ALLEN.